Онлайн казината в Гърция се стремят към фиксиран 35% данък

Ново изследване на данъка върху онлайн хазарта, поръчано от правителството на Гърция, подканва страната да се придържа към фиксирания данък от 35% върху приходите от всички сайтове за онлайн залагания и онлайн казина в Гърция.

В средата на 2016 г. гръцкото правителство и Коалицията на радикалната левица одобриха прилагането на законите за онлайн хазарта, които предвиждат налагането на фиксирана такса от 35% върху брутния приход от хазартни игри за лицензирани оператори за онлайн залагания. Новият закон замени старото мащабируемо мито за онлайн хазарт с 30-35%, с цел да се добавят приблизително €54 млн. допълнителни данъчни приходи годишно. През 2017 г. на американската консултантска фирма, Grant Thornton, бе заръчано от правителството на Гърция да направи проучване на пазара на онлайн хазарта в Гърция. Изследването е публикувано и настоятелно призовава правителството да се придържа към 35% данък върху приходите от всички онлайн залагания и онлайн казина в Гърция.

Докладът на Grant Thornton

Проучването препоръчва на правителството на Гърция да въведе фиксирана такса от 35% за всички лицензирани онлайн оператори. Също така препоръчва на страната да предложи различни видове лицензи, включително един тип, който обхваща само спортни залагания, а другият лиценз – всички вертикали на хазарта, включително всички онлайн казина в Гърция.

Двата вида лицензи се очаква да са валидни за седемгодишен период и ще изискват предварително заплащане от €500 000 плюс надбавки от €50 000 годишно. Според новините за онлайн хазарта, лицензополучателите ще трябва да създадат сървъри в Гърция, за да осигурят мониторинг на дейността на гръцките играчи. Поради това законът не само е свързан с генериране на данъчни приходи, но също така и за защита на кибер-играчите в Гърция.

Ще генерират ли онлайн казината в Гърция 7% ръст до края на 2018 г.?

Докладът на Grant Thornton твърди, че пазарът на онлайн хазарта в Гърция се очаква да се радва на годишен ръст от 7%, което ще доведе до нетна възвращаемост на държавата в размер на €1,3 млрд. през следващите 12 години. Ще се изпълнят ли тези прогнози до края на 2018 г.? Може би, но знаем със сигурност, че вече броят на 24-те лицензирани онлайн хазартни оператора в Гърция няма да се увеличат с наличието на такъв данъчен закон, така че ако сте в Гърция и играете в King Billy Casino, например, като едно от най-добрите онлайн казина в Гърция, останете си там, защото Гърция не планира да въвежда нови участници на пазара.